Windfonds Bijvanck
Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck

Het Windpark Bijvanck ligt in de gemeente Zevenaar, tussen de dorpen Loil en Angerlo in. De initiatiefnemer Pure Energie (eerder Raedthuys genoemd) is zich bewust dat dit windpark de omgeving verandert voor tenminste de direct omwonenden en voor de beide dorpen. Voor hen heeft Pure Energie een Participatieplan voorgelegd als rendement van het windpark voor de omgeving.

Zie de website windpark Bijvanck
Zie hier het Participatieplan


De Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck geeft plaats aan de financiele tegemoetkomingen volgens de voorwaarden van het Participatieplan. Dat gebeurt apart voor de twee dorpen en voor de 30 meest nabij wonenden, zie het menu hier boven.


De participatie betreft een geldelijke waarde en/of meerwaarde voor de leefomgeving van het Windpark Bijvanck, in de vorm van jaarlijkse geldsommen die exploitant Raedthuys jaarlijks zal storten op de bankrekening van de Stichting, onder nadere voorwaarden uit de overeenkomst tussen de Stichting en Raedthuys en conform het Participatieplan. De Stichting zal aldus participeren in de batigheid van de exploitatie van het Windpark en participeren in besluitvorming over de leefomgeving. Het betreft besluitvorming over de gelden van het
Fondsdeel dorpen, en besluitvorming over en recht op de gelden van het Fondsdeel omwonenden, elk adres naar omvang van het Participatiebedrag. De bestemmingen vinden voor beide Fondsdelen plaats op grond van door respectievelijke betrokkenen/inwoners ingediende voorstellen.
Direct naar Nieuws